Wanneer is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht?

Op grond van de Arbowet is BHV altijd verplicht. De werkgever moet vanuit de Arbowet zorgen voor doeltreffende maatregelen voor eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezigen.

Hij hoeft dit niet allemaal zelf te doen, maar moet er wel voor zorgen dat in geval van calamiteit dit naar behoren is geregeld.

Hoeveel BHV-ers zijn er nodig?

Dat is onder meer afhankelijk van de grote van het bedrijf, bedrijfsactiviteiten, ligging van het bedrijf. Een bedrijf zal een en ander moesten vaststellen op basis van zijn risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Hulpverlening waarborgen.

Een belangrijk criterium is dat de hulpverlening bij een calamiteit binnen enkele minuten op gang moet zijn gekomen. Dat is het uitgangpunt om te bepalen hoeveel BHV-ers er dan nodig zijn om de hulpverlening gedurende de gehele bedrijfstijd te kunnen waarborgen.

Ondergrens: altijd één bedrijfshulpverlener in de zaak.

Er moet, als er mensen aan het werk zijn, minimaal 1 BHV-er in het pand aanwezig zijn. In sommige gevallen kan de werkgever zelf BHV-er zijn, maar hij moet er dan wel rekening mee houden dat hij te allen tijde voor vervanging zal moeten zorgen als hij afwezig is.

Onze stelregel is 1 BHV-er is geen BHV-er, want wie komt hem helpen als hem iets overkomt.

Bent u de BHV niet vergeten in de (vakantie) planning?

In elk bedrijf moeten er altijd voldoende getrainde BHV-ers aanwezig zijn. Ook in periodes met een mindere bezetting, zoals vakantieperiodes.

Want als er in een vakantieperiode iets gebeurd, moet een BHV-er handelend optreden. Zij weten immers precies wat ze moeten doen bij incidenten en ongevallen. Of het nu gaat om het blussen van een beginnende brand, het ontruimen van het bedrijfspand, het verbinden van een wond of het reanimeren van een collega.

Het is dus aan te raden om met het maken van een (vakantie) planning rekening te houden met de bezetting van BHV-ers.

Meer weten: Neem vrijblijvend contact met ons op over het maken van een RI&E of het laten opleiden van medewerkers tot BHV-er.