IEDER BEDRIJF IS VERPLICHT OM EEN NTA PROTOCOL TE HEBBEN

Sinds de rampen in Enschede en Volendam is in Nederland het NTA protocol (NEN-8112) ontwikkeld en ingevoerd. Meer informatie over een NTA? Neem contact met ons op!

NTA protocol

Eenvoudig gezegd staat NTA voor Nederlands Technische Afspraak, het is een door de NEN uitgegeven document wat als leidraad binnen alle gemeenten wordt gebruikt. Voorheen waren er bij organisaties mogelijk ontruimings-, nood-, of calamiteitenplannen en vele andere naamsvarianten in omloop. Juist de diversiteit hierin en de veranderende wet- en regelgeving, welke zich meer en meer op Europa afstemd maakt dat er behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid bestaat.

Een NTA protocol dient te zijn opgezet volgens de ontwikkelde landelijke norm NEN 8112 voor gebouwen. Het hebben van een dergelijk plan is verplicht vanuit de (model) bouwverordening artikel 6.1.1, in het kader van de Arbowet artikel 15 en artikel 2.17 van het arbobesluit.

In eerste aanleg is dit van belang bij de organisaties zelf waarbij de koppeling voor samenwerking tussen de (wettelijk verplichte) bedrijfshulpverleners en de externe hulpverleners zoals brandweer, politie en ambulancedienst moet zijn geborgd. V.V.C. heeft vanaf het begin tot op heden een grote expertise opgebouwd om u te helpen, te ondersteunen of eventueel als turn-key project een maatwerk NTA protocol te schrijven. Of het nu een klein, een middel groot bedrijf of zelfs een bedrijfsverzamelgebouw betreft vanuit V.V.C. kunnen wij u van dienst zijn. Voor grote organisaties met meerdere gebouwen is het mogelijk om een speciaal overkoepelend NTA protocol met deelplanvorming op de locaties te realiseren. Uiteraard stemmen wij de werkzaamheden met u en waarnodig de gemeente af.

Nadat het NTA is samengesteld en geschreven bieden wij ook aan om het binnen uw organisatie te implementeren. Immers is integrale brandveiligheid een gebied waar wij goed in zijn, waarom zou u als organisatie daar dan geen gebruik van maken.