Weet u dat u als werkgever vanuit de ARBOwet jaarlijks een ontruimingsoefening dient te houden?

Hierbij is de doelstelling en verslaglegging bepalend voor de overheid bij periodieke controle of na grote calamiteiten.


ONTRUIMINGSOEFENINGEN

Wij kunnen op uw locatie maatwerk gerichte praktijk oefeningen realiseren, dat kan in de Fase 0, 1, 2 of 3. Voorafgaande wordt gekeken en afgestemd wat het beste scenario of oefendoelstelling voor uw organisatie zal zijn. Tijdens deze oefeningen kunnen BHV-ers praktische vaardigheden beoefenen en ervaring in een gecontroleerde oefensituatie opdoen. De BHV organisatie zal daadwerkelijk worden gealarmeerd en wij maken na afloop een oefenverslag met punten die goed gingen, wat beter kon en daar waar nodig geven wij advies.
Duur: minimaal 1 uur en de maximale tijd is afhankelijk van de vorm en omvang.