Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Prijzen:
Alle prijzen zijn exclusief de verplichte 6% of 21% BTW.

Levering van producten en diensten:
Na schriftelijke opdrachtverstrekking zullen wij de aangeboden werkzaamheden met de opgegeven contactpersoon inplannen en uitvoeren. Wanneer er bij opleidingen en/of herhalingen minder dan het minimale aantal deelnemers vanuit de geaccordeerde offerte aanwezig is wordt het minimale aantal gefactureerd.

Annulering:
Mist veertiendagen voor aanvangsdatum van de afgesproken werkzaamheden worden er geen kosten gefactureerd.
Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvangsdatum van de werkzaamheden wordt er 50% van de totale kosten gefactureerd.
Wanneer de werkzaamheden buitenschuld van de opdrachtnemer om, geen doorgang kunnen vinden worden de totale kosten gefactureerd.

Betaling:
Binnen veertiendagen netto, na ontvangst van onze factuur.

Geldigheid offerte:
Tot twee maanden na offerte datum of een nadergenoemde datum.

Kilometervergoeding:
Bij een locatie buiten Eindhoven zijn wij genoodzaakt om een kilometervergoeding te rekenen van € 0,28 per kilometer per voertuig.

Voor informatie bel 040-2566041.