BHV opleiding (NIBHV gecertificeerd)

De BHV (Bedrijfshulpverlening) opleiding is een tweedaagse cursus die bestaat uit een theorie gedeelte die wordt afgewisseld met praktijk gerichte onderdelen en opdrachten. Een dag staat in het teken van Brand, Communicatie en Ontruiming (BCO) en de andere dag gaat over Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en Niet Spoedeisende Eerste Hulp (NEH).

AANTAL DEELNEMERS:
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

VRIJSTELLING SEH NEH:
Deze vrijstelling kan volgens de vrijstellingsregeling van het NIBHV worden aangevraagd. Wij verzoeken u dan, bij aanmelding, een kopie van het geldige EHBO diploma toe te voegen.

Deelnemers ontvangen vooraf een (NIBHV) lesboek en het lesplan wordt periodiek actueel gehouden aan de geldende wet en regelgeving. Inschrijven? Neem contact met ons op.