Ontruiming en planvorming

Ontruimingsoefeningen:
Wij kunnen op uw locatie maatwerk gerichte praktijk oefeningen realiseren, dat kan in de Fase 0, 1, 2 of 3. Voorafgaande wordt gekeken en afgestemd wat het beste scenario of oefendoelstelling voor uw organisatie zal zijn. Tijdens deze oefeningen kunnen BHV-ers praktische vaardigheden beoefenen en ervaring in een gecontroleerde oefensituatie opdoen. De BHV organisatie zal daadwerkelijk worden gealarmeerd.
Duur: minimaal 1 uur en de maximale tijd is afhankelijk van de vorm en omvang.

Ontruimingsplan maken en onderhouden:
Deelnemers leren zelf hoe zij een ontruimingsplan moeten maken en kunnen onderhouden. Hierbij wordt aan de hand van de NEN 8112 beoordeeld waaraan het ontruimingsplan voor uw organisatie moet voldoen.
Duur: 1 dag van 8 uur.

Weet u dat u als werkgever vanuit de ARBO-wet jaarlijks een ontruimingsoefening dient te houden?
Hierbij is de doelstelling en verslaglegging bepalend voor de overheid bij periodieke controle of na grote calamiteiten.