NTA ontruimingsplan

NTA (Nederlands Technische Afpraak). Een NTA ontruimingsplan (NEN 8112) is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die zijn opgesteld om effecten van calamiteiten te minimaliseren en of te bestrijden.

Een NTA ontruimingsplan dient te zijn opgezet volgens de ontwikkelde landelijke norm NEN 8112 voor gebouwen. Het hebben van een dergelijk plan is verplicht vanuit de (model) bouwverordening artikel 6.1.1, in het kader van de Arbowet artikel 15 en artikel 2.17 van het arbobesluit. Lees meer...

Ieder bedrijf is verplicht een (NTA) ontruimingsplan te hebben.