ALLERLEI ANDERE OPLEIDINGEN

Hier vindt u een greep van de instructies en opleidingen die wij voor u kunnen verzorgen. Mocht u iets specifieks zoeken, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met ons. Wij zullen dan alles in werking stellen om, indien mogelijk, uw idee zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen. Verschillende opleidingen kunnen wij ook voor kleine groepen realiseren.


PREVENTIEMEDEWERKER OPLEIDING

Werkgevers zijn vanuit de ARBOwet verplicht om zich op het gebied van preventie en bescherming te laten bijstaan door een of meerdere werknemers.

Duur: 1 dag van 8 uur inclusief het schriftelijk examen.

De opleiding wordt NIBHV gecertificeerd.

BEHEERDER BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

Bediening van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, het uitvoeren van periodieke controles en het plegen van onderhoud. Deelnemers krijgen informatie over de NEN 2535 met betrekking tot brandveiligheid van gebouwen, brandmeldinstallaties, systeem, kwaliteit en projectering plus richtlijnen. De beheerder is het aanspreekpunt in uw organisatie voor de brandweer over de werking, functionaliteit, meldingen van de BMI en het beheer van het logboek.

Na de eerste lesdag krijgen deelnemers een huiswerkopdracht mee.
Duur: 3 dagdelen van 4 uur inclusief het schriftelijk examen.

De opleiding wordt NIBHV gecertificeerd.

VCA BASIS EN VOL OPLEIDING

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin allebei hun eigen taken en verantwoordelijkheden, leidend hierbij is de ARBOwet.

Het examen wordt op een andere dag en plaats afgenomen.

Het VCA basisexamen duurt 1 uur en het VCA VOL examen duurt 1 uur en 45 minuten.

Duur: 1 dag van 8 uur.

De beide opleidingen worden Nikta gecertificeerd.

COMMUNICATIETRAINING RECEPTIONISTEN
De training staat in het teken van het NTA-protocol, de verschillende scenario's en het opdoen van praktisch vaardigheden met betrekking tot het omgaan met alarmmeldingen.
Duur: 1 dagdeel van 4 uur.

De training wordt V.V.C. gecertificeerd.

INSTRUCTIE VERDACHTE POST EN PAKKETTEN

De deelnemers leren wat verdachte voorwerpen, post of pakketten kunnen zijn. Zij krijgen inzicht in de mogelijke achtergronden, kenmerken, risico's, borging van veiligheid, het uitvoeren van procedures en het inschakelen van de in- en externe hulpverlening.

Duur: 1 dagdeel van 4 uur.

De instructie wordt V.V.C. gecertificeerd.

INSTRUCTIE KLEINE BLUSMIDDELEN EN LEVENSREDDEND HANDELEN
Niet iedereen wordt tot BHV-er of EHBO-er opgeleid, dat is ook niet nodig. Deze cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers of zelfstandige zorg- of woongroepen die in geval van nood de belangrijkste handelingen zelf kunnen uitvoeren.
Duur: 1 dag van 8 uur inclusief schriftelijk examen.

De instructie wordt V.V.C. gecertificeerd.

INSTRUCTIE CRISISTEAM

Leidinggevende deelnemers verdiepen zich in de opzet en werkwijze van een crisisteam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie, calamiteiten, ontruimingen, procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De instructie bestaat uit beknopte theorie, afgewisseld met oefeningen die steeds complexer worden naar mate de aard en omvang van het scenario plus het werken onder tijdsdruk.

Duur: 3 dagdelen van 3 uur.

De instructie wordt V.V.C. gecertificeerd.

IMPLEMENTATIE INTEGRALE VEILIGHEID

Dit is een maatwerk bijeenkomst voor alle medewerkers in uw organisatie. Hierbij wordt inzicht gegeven op de structuur van uw NTA protocol en wordt aan alle deelnemers duidelijk gemaakt wie nu wat moet doen bij een calamiteit. Hierbij worden de taken, verantwoordelijkheden, meldprocedures, samenwerking met de receptie of administratie en dergelijke behandeld. Deze implementatie is dus niet alleen voor BHV-ers, maar ZEKER ook voor alle overige medewerkers bedoeld.

Duur: 2 uur.

OEFENCARROUSEL

Werkgevers kunnen hun BHV-ers en andere medewerkers in groepen de mogelijkheid bieden om aan realistisch opgezette oefeningen deel te nemen. Het is een zeer effectief leer- en ervaringsproces dat niet de BHV herhaling vervangt, maar juist is bedoeld om extra praktijkervaring op te doen. Deelnemers leren communiceren, samenwerken en problemen oplossen.

Duur: 1 dagdeel van 3 uur, mocht het wenselijk zijn dan kan dit tot maximaal 6 uur worden uitgebreid.

INSTRUCTIE CONCIERGES, HUISMEESTERS EN HANDYMEN

In deze instructie krijgen deelnemers uitleg, inzicht en handvatten voor het registreren, controleren en onderhouden van veiligheidsmiddelen.

Hierin worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Vluchtwegaanduidingen en noodverlichtingen

  • Vluchtdeuren, branddeuren/ scheidingen

  • Brandblusmiddelen, aanduidingen, bereikbaarheid

  • Evac Chair

  • AED

  • EHBO middelen

  • Rondgang in uw eigen gebouw

Duur: 1 dagdeel van 4 uur op uw eigen locatie.