Begrippenlijst

In deze lijst proberen wij een aantal afkortingen of benamingen, die in teksten worden gebruikt, toe te lichten, zodat het voor u duidelijk is wat er wordt bedoeld.

Mocht u toch nog onduidelijkheden tegenkomen, aarzel dan niet en neem contact met ons op, wij doen dan ons best om het een en ander uit te leggen.

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (WIKK) is op 01-01-2018 in werking getreden.

Er zijn in deze Wet 4 thema's: Ontwikkeling van het kind centraal, Veiligheid & Gezondheid, Stabiliteit en Pedagogisch maatwerk - Kinderopvang is een vak.

Dit is extreem belangrijk voor de kinderopvang en gastouders! Bij V.V.C. kunt u hiervoor een maatwerk EHbK module in uw jaarlijkse BHV herhaling volgen.

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG!

Begrijpt u nog wat ze bedoelen?

BBMI - BMC - OAI - BHV - EHBO - VCA - PBM - AED - EHBK - CVA ...

BBMI - Beheerder BrandMeld Installatie

BMC - BrandMeldCentrale

OAI - Ontruiming Alarm Installatie

BHV - BedrijfsHulpVerlening

VCA - Veiligheid Certificaat Aannemers

PBM - Persoonlijk BeschermingsMiddel

EHBO - Eerste Hulp Bij Ongelukken

AED - Automatische Externe Defibrilator

EHBK - Eerste Hulp Bij werken met Kinderen

CVA - Cerebro Vasculair Accident (beroerte)