DIENSTEN

V.V.C. heeft een brede basis in het kader van inventariseren, het samenstellen/schrijven van rapportages en maatwerk protocollen.

Wij kunnen een stuk ontzorging realiseren door het jaarlijks controleren, onderhouden en keuren van uw brandblusmiddelen, noodverlichting en vluchtwegarmaturen uit te voeren.

Tevens houden wij voor onze klanten bij wanneer van uw AED, de pads en/of accu moeten worden vervangen. Bij veel klanten dragen wij tevens zorg voor de jaarlijkse, of desgewenst de halfjaarlijkse controle en het aanvullen van de EHBO middelen.