Een quick scan wordt voorafgaand aan het maken van een NTA protocol of vluchtroute tekeningen uitgevoerd.

Quick scan

Is een beknopte brand-/veiligheidsrondgang door uw bedrijf om de actuele situatie en bijzonderheden te inventariseren. Grove misstanden, onveiligheden worden mondeling aan de contactpersoon medegedeeld en indien wenselijk ook schriftelijk door ons worden vastgelegd.

De voorschriften op het gebied van brandveiligheid zijn na enkele calamiteiten in Nederland een reden geweest om deze aan te scherpen. Gebleken is dat men voor de veiligheid in een gebouw afhankelijk is van de zwakste schakel. Door die zwakke schakel in het gebouw op te sporen en te eliminieren kan worden voldaan aan de verscherpte regels. V.V.C. heeft hiervoor de beschikking over een module om op een snelle manier de brandveiligheid in uw bedrijf te controleren.

Met een quick scan krijgt u snel een helder beeld van de brandveiligiheid in uw organisatie. Het wordt direct inzichtelijk of u voldoet aan de laatste regelgeving, welke risico's u loopt, welke gevolgen deze risico's kunnen hebben en of u als verantwoordelijke kunt worden aangewezen voor deze gevolgen.

Preventieve controle is hard nodig. In 90% van de gevallen hebben bedrijven geen idee hoe ze hun brandveiligheid moeten regelen. Ze rekenen hiervoor volledig op de brandweer. Deze is echter niet verantwoordelijk en niet in alle gevallen voldoende opgeleid om uw bijzonderheden in uw bedrijf het hoofd te bieden. Sinds de Woningwet van 2003 en in de Arbowet staat duidelijk beschreven dat u als eigenaar of beheerder verantwoordelijk bent voor de veiligheid van een ieder die zich in uw gebouw of op uw terrein bevinden. Wanneer u deze verantwoordelijkheid niet neemt kunt u als privé persoon voor de gevolgen aansprakelijk worden gesteld.

Wij nemen niet alleen beveiligingsmaatregelen voor uw organisatie, V.V.C. gaat veel verder. Wij implementeren deze maatregelen in uw organisatie en monitoren blijvend uw brandveiligheid. Kwaliteitscontrole, updates en jaarlijkse scans zorgen er voor dat uw brandveiligheid voldoet aan de eisen van de wet, uw verzekeraar en uiteraard de eisen van u als ondernemer.