Diverse opleidingen

PREVENTIEMEDEWERKER OPLEIDING (NIBHV GECERTIFICEERD):
Werkgevers zijn vanuit de ARBO-wet verplicht om zich op het gebied van preventie en bescherming te laten bijstaan door een of meerdere werknemers.
Duur: 1 dag van 8 uur inclusief het examen.


OPGELEID PERSOON (BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIE):
Bediening van brandmeldinstallaties, het uitvoeren van periodieke controles en het plegen van onderhoud. Deelnemers krijgen informatie over de NEN 2535 met betrekking tot brandveiligheid van gebouwen, brandmeldinstallaties, systeem kwaliteit en projectering plus richtlijnen. De opgeleid persoon is het aanspreekpunt in uw organisatie voor de brandweer over de werking, functionaliteit, meldingen van de BMI en het beheer van het logboek.
Duur: 2 dagdelen van 4 uur inclusief het examen.


VCA BASIS EN VOL OPLEIDING (NIBHV GECERTIFICEERD):
Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin allebei hun eigen taken en verantwoordelijkheden, leidend hierbij is de ARBO-wet.
Het examen wordt op een andere dag en plaats afgenomen. Het basisexamen duurt 1 uur en het VOL examen duurt 1 uur en 45 minuten.
Duur: 1 dag van 8 uur.


COMMUNICATIETRAINING RECEPTIONISTEN:
De training staat in het teken van het NTA-protocol/ ontruimingsplan, de verschillende scenario's en het opdoen van praktisch vaardigheden met betrekking tot het omgaan met alarmmeldingen.
Duur: 1 dagdeel van 4 uur.


INSTRUCTIE KLEINE BLUSMIDDELEN:
Niet iedereen wordt tot BHV-er of EHBO-er opgeleid, dat is ook niet nodig. Deze cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers of zelfstandige zorg- of woongroepen die in geval van nood de belangrijkste handelingen zelf kunnen uitvoeren.
Duur: 1 dagdeel van 4 uur.


INSTRUCTIE CRISISTEAM:
Deelnemers verdiepen zich in de opzet en werkwijze van een crisisteam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie, calamiteiten, ontruimingen, procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De instructie bestaat uit beknopte theorie, afgewisseld met oefeningen die steeds complexer worden naar mate de aard en omvang van het scenario plus het werken onder tijdsdruk.
Duur: 3 dagdelen van 3 uur.


INSTRUCTIE VERDACHTE POST EN PAKKETTEN:
De deelnemers leren wat verdacht voorwerpen, post of pakketten zijn. Zij krijgen inzicht in de mogelijke achtergronden, kenmerken, risico's, borging van veiligheid, uitvoeren van procedures en het inschakelen van de in- en externe hulpverlening.
Duur: 1 dagdeel van 4 uur.


IMPLEMENTATIE INTEGRALE VEILIGHEID:
Dit is een maatwerk bijeenkomst voor managers, maar zeker ook voor de overige medewerkers in uw organisatie. Hierbij wordt inzicht gegeven op de structuur van uw NTA protocol/ ontruimingsplan en wordt aan alle deelnemers duidelijk gemaakt wie nu wat moet doen bij een calamiteit. Hierbij worden de taken, verantwoordelijkheden, meldprocedures, samenwerking met de receptie of administratie en dergelijke behandeld. Deze implementatie is dus niet alleen voor BHV-ers, maar ZEKER ook voor alle overige medewerkers bedoeld.
Duur: 2 uur.


OEFENCARROUSEL:
Werkgevers kunnen hun BHV-ers in groepen de mogelijkheid bieden om aan realistich opgezette oefeningen deel te nemen. Het is een zeer effectief leer- en ervaringsproces dat niet de BHV herhaling vervangt, maar juist is bedoeld om extra praktijkervaring op te doen.
Duur: 1 dagdeel van 3 uur. Dit kan ook worden uitgebreid naar maximaal 6 uur.


VRACHTAUTO CODE 95:
Ook realiseren wij opleidingen en herhalingen in het kader van code 95 voor beroepschauffeurs.

Hier vindt u een greep van de instructies en opleidingen die wij voor u kunnen verzorgen. Mocht u iets specifieks zoeken, aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met ons. Wij zullen dan alles in werking stellen om indien mogelijk uw idee zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen. Verschillende opleidingen kunnen wij ook voor kleine groepen realiseren.