BHV OPLEIDING

Deelnemers ontvangen vooraf een (NIBHV) lesboek en het lesplan wordt periodiek actueel gehouden aan de geldende wet en regelgeving. Inschrijven? Neem contact met ons op.

De BHV (BedrijfsHulpVerlening) opleiding is een tweedaagse cursus die bestaat uit een theorie gedeelte die wordt afgewisseld met praktijk gerichte onderdelen en opdrachten. Een dag staat in het teken van Brand, Communicatie en Ontruiming (BCO) en de andere dag gaat over Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en Niet Spoedeisende Eerste Hulp (NEH).

AANTAL DEELNEMERS:
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

VRIJSTELLING SEH NEH:
Deze vrijstelling kan volgens de vrijstellingsregeling van het NIBHV worden aangevraagd. Wij verzoeken u dan, bij aanmelding, een kopie van het geldige EHBO diploma toe te voegen.

BHV HERHALING

Ieder jaar maken wij een nieuw lesplan. Hiermee proberen wij om uw BHV-ers praktijk gericht gemotiveerd te houden, zodat zij zelf moeten nadenken, zelf besluiten nemen en de nodigde acties veilig in het bedrijf kunnen uitvoeren.

De BHV herhaling is een jaarlijks vervolg op de BHV opleiding. Deze eendaagse BHV cursus bestaat uit 4 uur SEH - NEH en 4 uur BCO. Ook hier worden iedere keer weer op vernieuwende wijze theorie en pratijk met elkaar afgewisseld.

AANTAL DEELNEMERS:

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

VRIJSTELLING SEH NEH:

Deze vrijstelling kan volgens de vrijstellingsregeling van het NIBHV worden aangevraagd. Wij verzoeken u dan, bij aanmelding, een kopie van het geldige EHBO diploma toe te voegen.

BHV BASISOPLEIDING DOOR E-LEARNING MET PRAKTIJK COMPETENTIEPUNTEN

Met BHV E-learning krijgen cursisten een rijke leeromgeving waarin zij leren hoe ze de BHV-taken moeten uitvoeren. Zij kunnen zelf hun leerroute kiezen en in hun eigen tempo leren op ieder moment van de dag op de werkplek, thuis of in de trein. De teksten, instructies, video's, animaties, vragen, opdrachten en feedback leiden de cursist gemakkelijk door de inhoud. Elke onderdeel wordt afgesloten met een E-learning toets, die de cursist zo vaak kan maken als nodig is. Hun voortgang is op elke moment in te zien en het programma houdt op een overzichtelijk manier bij wat cursisten hebben afgerond en wat ze nog moeten doen.

Het praktijkdeel van de BHV-basisopleiding duurt 1 dag. Daarbij ligt de focus op het oefenen van de praktijk-competenties: het blussen, de eerste hulpvaardigheden en ontruimen. De instructeur begeleidt de cursisten bij het toepassen van de kennis uit de E-learning. Cursisten oefenen hun competenties en interactie samen met hun medecursisten en de instructeur.

Ondanks dat deze BHV basisopleiding voor de helft bestaat uit E-learning voorzien wij de cursisten voor aanvang van de opleiding van het NIBHV lesboek zodat zij dat dit ook bij het praktijkdeel kunnen raadplegen.

Na het met goed gevolg afleggen van het E-learning module plus de praktijk competentiepunten behaald de cursist het NIBHV certificaat. Het BHV-diploma is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid verlengen door het volgen van de BHV herhalingscursus met E-learning en een praktijk dagdeel.

BHV HERHALING DOOR E-LEARNING MET PRAKTIJK COMPETENTIEPUNTEN

Het BHV E-learning cursus materiaal wordt continu voor de cursisten vernieuwd waardoor de cursisten worden getraind hoe ze de BHV-taken moeten uitvoeren. Zij kunnen zelf hun leerroute kiezen en in hun eigen tempo leren op ieder moment van de dag op de werkplek, thuis of in de trein. De teksten, instructies, video's, animaties, vragen, opdrachten en feedback leiden de cursist gemakkelijk door de inhoud. Elke onderdeel wordt afgesloten met een E-learning vragen, die de cursist zo vaak kan maken als nodig is. Hun voortgang is op elke moment in te zien en het programma houdt op een overzichtelijk manier bij wat cursisten hebben afgerond en wat ze nog moeten doen.

Het praktijkdeel van de BHV-herhaling duurt 4 uur (1/2 dag). Daarbij ligt de focus op het oefenen van de praktijkcompetenties: het blussen, de eerste hulpvaardigheden en ontruimen. De instructeur begeleidt de cursisten bij het toepassen van de kennis uit de E-learning. Cursisten oefenen hun competenties en interactie samen met hun medecursisten en de instructeur.

Deze jaarlijkse BHV herhaling bestaat voor de helft bestaat uit E-learning. Wij gaan er vanuit dat cursisten het NIBHV lesboek bij het praktijkdeel bij zich hebben en dat waarnodig kunnen raadplegen.

Na het met goed gevolg afleggen van het E-learning module plus de praktijk competentiepunten behaald de cursist het NIBHV certificaat. Het BHV-certificaat is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid verlengen door het volgen van de BHV herhalingscursus met E-learning en een praktijk dagdeel.