PRIVACYVERKLARING VAN VEEN CONSULTANCY

Wij hebben heel bewust sinds 2001 onze slogan ontwikkelt: Uw veiligheid is onze zorg. Inmiddels hebben meerdere bedrijven onze slogan letterlijk overgenomen of daar varianten opgemaakt. Waar dat mogelijk is willen wij origineel zijn, op het gebied van de privacy willen wij zorgvuldigheid betrachten en hebben wij dit voor u op onze website opgenomen.

De directie van Van Veen Consultancy (V.V.C.) telefoonnummer 040-2566041 aan de Boven Zijde 8 op postcode 5626 EB te Eindhoven is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de privacy en de daaraan gerelateerde vragen en gevoeligheden. Het beleid van het bedrijf is erop gericht om te voldoen aan de voorwaarden van de overheid. De voornoemde bedrijfslocatie is tevens het contactadres voor privacy gerelateerde vragen. Om taalbarrières te voorkomen zal de communicatie, omwille van de veiligheid, altijd in het Nederlands plaatsvinden. Eigen personeel maar ook ingeleend personeel dient minimaal de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

Wanneer wij in het kader van opleiding, herhaling, advisering en/of product verkoop gegevens nodig hebben dan zal zich dat tot het minimaal benodigde niveau beperken. Benodigde gegevens worden digitaal verwerkt en in de Cloud door Aragorn ICT beheerd en op het hoogste niveau bewaakt. De items privacy, respect en veiligheid zijn in onze organisatie belangrijke onderwerpen en vormen een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Hierbij is het ons streven om incidenten op dit gebied te voorkomen en mochten ze zich aandienen om dit netjes op te lossen.

Op onze beveiligde website worden geen cookies gebruikt, het beheer (SSL) daarvan ligt bij Your Hosting. Ook geven wij als organisatie géén nieuwsbrieven uit.

Een klant of deelnemer of deelneemster heeft altijd inzage in zijn of haar gegevens. Hij/zij kan een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens indienen. Laatstgenoemde betekent dat daarmee de samenwerking en/of dienstverlening dan zal stoppen.

De organisatie heeft in samenwerking met Aragorn ICT er al het mogelijk haalbare aan gedaan dat de back-up gegevens, aanverwante opslag en benodigde persoonsgegevens zo goed mogelijk wordt beheerd. Periodiek worden door Aragorn ICT scans en testen uitgevoerd om dit aan te tonen en waar nodig verbeteracties te ondernemen. De minimaal benodigde persoonsgegevens welke fysiek op kantoor aanwezig moeten zijn zitten in afgesloten kasten. Alleen de directie heeft hiervan de sleutels en dus toegang tot de gegevens. Bij afwezigheid van de directie zijn deze kasten afgesloten.

De directie zal zich op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid, de daaraan gekoppelde doelstellingen en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid tenminste eens per drie jaar bijstellen.

Eindhoven, 27 april 2018

Ad van Veen

Van Veen Consultancy