NTA PROTOCOL 8112

Sinds de rampen in Enschede en Volendam is in Nederland het NTA protocol ontwikkeld en ingevoerd. Meer informatie over een NTA? Neem contact met ons op!

Eenvoudig gezegd staat NTA voor Nederlands Technische Afspraak, het is een door de NEN uitgegeven document wat als leidraad binnen alle gemeenten wordt gebruikt. In het verleden en bij sommige bedrijven en organisaties waren en/of zijn allerlei varianten van ontruimings-, nood-, of calamiteitenplannen in omloop. Juist de diversiteit hierin en de veranderende wet- en regelgeving, welke zich meer en meer op Europa afstemt, maakt dat er behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid bestaat.

In eerste aanleg is dit van belang bij de organisaties zelf waarbij de koppeling voor samenwerking tussen de (wettelijk verplichte) bedrijfshulpverleners, de externe hulpverleners zoals ambulance, brandweer en politie moet zijn geborgd. V.V.C. heeft vanaf het begin tot op heden een grote expertise opgebouwd om u te helpen, te ondersteunen of eventueel als turn-key project een maatwerk NTA protocol 8112 te schrijven. Of het nu een klein, een middel groot bedrijf of zelfs een bedrijfsverzamelgebouw betreft vanuit V.V.C. kunnen wij u van dienst zijn. Voor grote organisaties met meerdere gebouwen is het mogelijk om een speciaal overkoepelend NTA protocol met deelplanvorming op de locaties te realiseren. Uiteraard stemmen wij de werkzaamheden met u en waarnodig de gemeente af.

Nadat het NTA is samengesteld en geschreven bieden wij ook aan om het binnen uw organisatie te implementeren. Immers is integrale brand- veiligheid een gebied waar wij goed in zijn, waarom zou u als organisatie daar dan geen gebruik van maken.